ارتباط با ما
 

آدرس معاونت : سمنان –  - بلوار بسیج - ستاد مرکزی دانشگاه- طبقه اول

نمابر : 33451337-023

تلفن دفتر معاونت : 33451337-023

 

E-mail: danesh-far@ semums.ac.ir

امتیازدهی